Profielduiding


Via een online vragenlijst wordt jouw profiel in kleuren samengesteld.

Ik ben gecertificeerd om jouw profiel te duiden. Een uitgebreid rapport en een persoonlijk gesprek geeft een goed beeld van jouw gedachten, gevoelens en overtuigingen die leiden tot gedrag in jouw werkcontext. Anders dan bij andere modellen gaat het hier niet om een etiket; ieder mens is immers uniek.


Dankzij de duidelijke markering van jouw waardenpatroon, kun je het vergelijken met het profiel van collega’s en ontstaat er een gemeenschappelijke taal.


Als team ontdekken we hoe de onderlinge verschillen kunnen worden gebruikt om het team juist te versterken. Wat vindt wie belangrijk, waar worden we blij van, waar worden we moe van.  Dit leidt tot soepeler communiceren en slagvaardiger inzet binnen en tussen teams.


We kunnen het teamprofiel genereren dat de huidige cultuur weerkleurt: waarop zetten we van nature vooral in en waaraan besteden we minder aandacht?


Ook kunnen we leren (herkennen) wat er onder druk gebeurt en hoe dat bij de ander overkomt.


Dankzij de kleuren leren we ons gaandeweg beter te verplaatsen in de waarden van een ander. Als je begrijpt hoe je eigen profiel is samengesteld en weet hoe het profiel van je collega’s er uit ziet, kun je beter op elkaar inspelen. Je gaat rekening houden met elkaars denk- en reactiepatroon.


Deelnemers geven aan dat dit model “blijft hangen” en dat er na de training anders wordt gecommuniceerd: Meer vanuit vorm en begrip voor elkaars kleuren (waarden) dan vanuit emotie en inhoud.


Soms vraagt een thema of werkvorm om co-creatie, dan werk ik samen met Goof van Amelsvoort van 2engage.nu